Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

THỂ LOẠI TRUYỆN: PSYCHOLOGICAL

Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)

TRUYỆN SÁNG TÁC

Coffin Jackson | Quan Tài Của Jackson Chapter 1

Coffin Jackson | Quan Tài Của Jackson

1.014 lượt xem
15 tháng trước
Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết Chapter 2

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết

534 lượt xem
15 tháng trước
The Man Who Killed Lucky Luke | Kẻ Đã Sát Hại Lucky Luke | L Chapter

The Man Who Killed Lucky Luke | Kẻ Đã Sát Hại Lucky Luke | L'Homme Qui Tua Lucky Luke

291 lượt xem
55 năm trước
Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy Chapter 8

Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy

1.829 lượt xem
15 tháng trước
Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor) Chapter 5

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

1.152 lượt xem
15 tháng trước
Những Mảnh chuyện Quanh đây Chapter 5

Những Mảnh chuyện Quanh đây

1.054 lượt xem
15 tháng trước
Fight Club 2 Chapter 2

Fight Club 2

890 lượt xem
15 tháng trước
Độc Cô Tiền Truyện Chapter 136

Độc Cô Tiền Truyện

24.948 lượt xem
15 tháng trước
James Bond 2015 Chapter 5

James Bond 2015

1.067 lượt xem
15 tháng trước
Drain - Khô Cạn Chapter

Drain - Khô Cạn

366 lượt xem
55 năm trước
Ravine | Rãnh Nứt Chapter

Ravine | Rãnh Nứt

296 lượt xem
55 năm trước
Arigatou Chapter 10

Arigatou

30.389 lượt xem
15 tháng trước
Deadpool Chapter 4

Deadpool's Secret Secret Wars

886 lượt xem
15 tháng trước
iZombie - Ăn não Chapter 3

iZombie - Ăn não

764 lượt xem
15 tháng trước
Death of X Chapter 4

Death of X

914 lượt xem
15 tháng trước
Judge Bao | Bao Công Kỳ Án Chapter 3

Judge Bao | Bao Công Kỳ Án

710 lượt xem
15 tháng trước
9/11 - Chiến Hoạ Khủng Bố Chapter 1

9/11 - Chiến Hoạ Khủng Bố

342 lượt xem
15 tháng trước
Tổ Chức | Clan Chapter 4

Tổ Chức | Clan

1.349 lượt xem
15 tháng trước
The Unicorn | Kỳ Lân Dị Truyện Chapter

The Unicorn | Kỳ Lân Dị Truyện

199 lượt xem
55 năm trước
Tomogui (Razen) Chapter 4

Tomogui (Razen)

1.112 lượt xem
15 tháng trước
Binzume no Jigoku Chapter 4

Binzume no Jigoku

1.412 lượt xem
15 tháng trước
Tsumi to Kai Chapter 8

Tsumi to Kai

3.394 lượt xem
15 tháng trước
Goumon Tournament Chapter 19

Goumon Tournament

4.464 lượt xem
15 tháng trước
Marvel Chapter 2

Marvel's Doctor Strange Prelude

591 lượt xem
15 tháng trước