Truyện tình cảm giữa nam và nam.

THỂ LOẠI TRUYỆN: ĐAM MỸ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Phản Ứng Hoá Học Chapter 17

Phản Ứng Hoá Học

4.715 lượt xem
18 tháng trước
Đào Hoa Nguyên Kí Chi Vũ Trạch Chapter 3

Đào Hoa Nguyên Kí Chi Vũ Trạch

1.884 lượt xem
18 tháng trước
Catch Me When The Skylarks Sing Chapter 4

Catch Me When The Skylarks Sing

2.784 lượt xem
18 tháng trước
Bạch Lý Hành Giả Chapter 14

Bạch Lý Hành Giả

4.871 lượt xem
18 tháng trước
Tâm Chi Kiển Chapter 7

Tâm Chi Kiển

4.108 lượt xem
18 tháng trước
Huyền Sắc Thanh Âm Chapter 5

Huyền Sắc Thanh Âm

3.372 lượt xem
18 tháng trước
Tiếu Tạng Câu Chapter 10

Tiếu Tạng Câu

5.215 lượt xem
18 tháng trước
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Chapter 14

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

5.313 lượt xem
18 tháng trước
Xúc bất khả cập Chapter 5

Xúc bất khả cập

3.197 lượt xem
18 tháng trước
Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh Chapter 17

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

8.625 lượt xem
18 tháng trước
Cao Phán Chapter 7

Cao Phán

3.684 lượt xem
18 tháng trước
Đạo Sĩ Cưới Ta Đi! Chapter 4

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

2.511 lượt xem
18 tháng trước
Thời khắc ấy, chúng ta gặp nhau Chapter 20

Thời khắc ấy, chúng ta gặp nhau

6.357 lượt xem
18 tháng trước
Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong Chapter 2

Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong

1.524 lượt xem
18 tháng trước
Trẫm Đây Sủng Nam Nhân Chapter 5

Trẫm Đây Sủng Nam Nhân

2.904 lượt xem
18 tháng trước
Hắn Từ Địa Ngục Mà Đến Chapter 3

Hắn Từ Địa Ngục Mà Đến

2.012 lượt xem
18 tháng trước
Song Trình Chapter 14

Song Trình

8.069 lượt xem
14 tháng trước
Thiên Địa Bạch Câu Chapter 6

Thiên Địa Bạch Câu

2.203 lượt xem
18 tháng trước
Chấp tử Chi Kiếm Chapter 7

Chấp tử Chi Kiếm

2.906 lượt xem
18 tháng trước
Bỉ Chi Tì Sương Chapter 7

Bỉ Chi Tì Sương

3.817 lượt xem
18 tháng trước
Xin hãy cho tui Mặt Trời! Chapter 7

Xin hãy cho tui Mặt Trời!

2.858 lượt xem
18 tháng trước
Quân Lệnh Thiên Hạ Chapter 6

Quân Lệnh Thiên Hạ

2.907 lượt xem
18 tháng trước
Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác Chapter 2

Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

2.897 lượt xem
18 tháng trước
Rắc Rối Với Anh Trai Của Bạn Trai Cũ Chapter 11

Rắc Rối Với Anh Trai Của Bạn Trai Cũ

4.340 lượt xem
18 tháng trước