Tác giả: Chưởng Duyệt - Đọc truyện tranh của tác giả Chưởng Duyệt bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại AB Truyện. AB Truyen - abtruyen.net

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ Chapter 183

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

82.701 lượt xem
14 tháng trước
Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão Chapter 123

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

45.571 lượt xem
51 ngày trước
Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt Chapter 68

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

46.287 lượt xem
2 năm trước
Tiên Đế Qui Lai Chapter 385

Tiên Đế Qui Lai

342.421 lượt xem
54 ngày trước
Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm Chapter 334

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

239.127 lượt xem
18 tháng trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 219

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

413.390 lượt xem
23 tháng trước
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn Chapter 238

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

216.846 lượt xem
21 tháng trước